Pielęgniarstwo

"Sama wiedza nie wystarczy, trzeba umieć ją zastosować. Nie wystarczy chcieć. Trzeba wszystko wprowadzać w życie".
Bruce Lee

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Akademii Pomorskiej w Słupsku to:

 • studia I stopnia (SPS) – 3-letnie studia licencjackie, realizowane w trybie stacjonarnym,
 • studia II stopnia (SDS) – 2-letnie studia magisterskie, przeznaczone dla absolwentów kierunku pielęgniarskiego I stopnia, realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

 

Studiuj pielęgniarstwo!

Stale rośnie zapotrzebowanie na rynku pracy na pielęgniarki i pielęgniarzy. Pielęgniarstwo to zawód trudny, ale i jeden z najpiękniejszych. To praca zorientowana na pacjenta, który wymaga indywidualnej opieki i wsparcia. Ten zawód wymagająca odwagi, empatii, pogody ducha i zrozumienia cierpiącego człowieka. 

DLACZEGO WARTO JEST WYBRAĆ AKURAT NASZĄ UCZELNIĘ?

Zobacz jak wyglądają zajęcia w naszym Centrum Symulacji Medycznej utworzonym w ramach Projektu „Poprawa jakości kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Studiuj Pielęgniarstwo w Akademii Pomorskiej w Słupsku!

 • Zapewniamy pracownie doskonale wyposażone w ramach projektu utworzenia Centrum Symulacji Medycznej oraz platformy teleinformatycznej;
 • Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną; 
 • Posiadamy doskonałą bazę kliniczną stacjonarną oraz ambulatoryjną;
 • Dla naszych Studentów nieustannie rozwijamy się i udoskonalamy proces kształcenia oraz bazę dydaktyczną;
 • Studiując pielęgniarstwo zdobędziesz zawód zaufania społecznego.

Rozwiniesz w sobie cierpliwość, wyrozumiałość oraz gotowość niesienia pomocy potrzebującym. Studia to początkowo teoria, która w większości przekształca się w praktyki w Centrum Symulacji Medycznej, szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Wspierać Cię będzie nasza kadra, która w większości jest personelem pracującym w jednostkach ochrony zdrowia. 

Dzięki utworzeniu Centrum Symulacji Medycznej i Centrum Telemedycyny mamy przełom w dydaktyce medycznej. Szybciej nauczysz się umiejętności poprzez uczestnictwo w scenariuszach osadzonych w realistycznym środowisku pracy, wykorzystując liczne symulatory wysokiej wierności i trenażery. Takie zaawansowane fantomy pacjenta wiernie odzwierciedlają funkcje życiowe człowieka. Połączenie ich licznych funkcji z możliwością dynamicznej zmiany parametrów życiowych pozwala na realistyczne przedstawienie objawów chorobowych oraz możliwość podejmowania przez decyzji co do dalszego leczenia i prowadzenia procesu pielęgnowania. 

CO DALEJ PO STUDIACH?

Absolwenci pielęgniarstwa są poszukiwani do pracy w szpitalach, podstawowej opiece zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, sanatoriach, domach pomocy społecznej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego oraz w placówkach nauczania i wychowania. Pielęgniarka/pielęgniarz to zawód regulowany, co oznacza pełną uznawalność kwalifikacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Uzyskanie tytułu zawodowego licencjata pielęgniarstwa umożliwia podjęcie studiów drugiego stopnia oraz dalsze podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Obecnie pielęgniarki mogą uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinach:

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
2. Pielęgniarstwo chirurgiczne
3. Pielęgniarstwo geriatryczne
4. Pielęgniarstwo internistyczne
5. Pielęgniarstwo onkologiczne
6. Pielęgniarstwo operacyjne
7. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
8. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
9. Pielęgniarstwo pediatryczne
10. Pielęgniarstwo psychiatryczne
11. Pielęgniarstwo ratunkowe
12. Pielęgniarstwo rodzinne
13. Ochrona zdrowia pracujących
14. Pielęgniarstwo epidemiologiczne
15. Pielęgniarstwo neonatologiczne

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia nabędziesz wiedzę i umiejętności, m.in.:

 • z zakresu zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej, nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych w ochronie zdrowia z zastosowaniem technologii telemedycyny 
 • zarządzania personelem medycznym, 
 • prowadzenia badań naukowych w pielęgniarstwie, 
 • prowadzenia dydaktyki medycznej, 

 

Zobacz jak wyglądają zajęcia na kierunku PIELĘGNIARSTWO:

 

Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na 1 rok studiów przedstawiają:

1) aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo,

2) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.12.2021 roku dotyczącym obowiązku przeprowadzenia szczepień ochronnych od kandydatów na kierunki medyczne wymaga się aktualnego szczepienia przeciw COVID- 19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID). Jeżeli występują przeciwwskazania do szczepienia w zakresie stanu zdrowia konieczne jest przedstawienie dokumentu (zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do szczepień). Jednocześnie nie mogą to być przeciwwskazania do studiowania kierunkach medycznych. W przypadku braku aktualnego szczepienia przeciwko COVID 19 lub aktualnego zaświadczenia o przeciwwskazaniu do szczepienia nie będzie możliwa realizacja obowiązkowych zajęć praktycznych w placówkach medycznych.

Wymagane dokumenty należy złożyć w Instytucie Nauk o Zdrowiu w terminie do – 30 września 2022 roku

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej