Położnictwo

"Opieka położnej nad kobietą to przewodnik po świecie kobiecości".

 

  • Studia realizowane tylko na studiach stacjonarnych.

Położna odgrywa istotną rolę w życiu kobiety, ponieważ sprawuje opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia, w tym w okresie przedkoncepcyjnym, w okresie ciąży, podczas porodu i po porodzie, a także opiekuje się noworodkami i niemowlętami do 2 miesiąca życia.

Studiuj Położnictwo w Akademii Pomorskiej w Słupsku!

  • Zapewniamy pracownie doskonale wyposażone w ramach projektu utworzenia Centrum Symulacji Medycznej oraz platformy teleinformatycznej;
  • Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną; 
  • Posiadamy doskonałą bazę kliniczną stacjonarną oraz ambulatoryjną;
  • Dla naszych Studentów nieustannie rozwijamy się i udoskonalamy proces kształcenia oraz bazę dydaktyczną;
  • Studiując położnictwo zdobędziesz zawód zaufania społecznego.

Studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym trwają 6 semestrów. 

Studenci kierunku Położnictwo zdobywają wiedzę z zakresu świadczeń zdrowotnych wobec kobiety ciężarnej, rodzącej i jej rodziny oraz noworodka. 

Studenci zdobywają wiedzę o rozpoznawaniu ciąży i sprawowaniu opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej oraz przeprowadzaniu badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej; prowadzeniu porodu fizjologicznego oraz monitorowania płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej; przyjmowaniu porodu siłami natury wraz z nacięciem i szyciem naciętego krocza; podejmowaniu koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym przyjęcie porodu z położenia miednicowego oraz ręczne wydobycie łożyska; sprawowaniu opieki nad matką i monitorowaniem przebiegu okresu poporodowego; badaniu noworodków i opiekę nad nimi; realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych; profilaktyce chorób kobiecych i patologii położniczych; wykrywaniu stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu; prowadzeniu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dotyczącej zdrowia prokreacyjnego, w tym m.in. chorób przenoszonych drogą płciową, profilaktyki, a także różnego rodzaju schorzeń przez cały okres życia kobiety.

Absolwenci kierunku Położnictwo są przygotowani do pracy m.in. w szpitalach i klinikach, w tym w sali porodowej oraz w oddziałach: położniczym, patologii ciąży, ginekologicznym, onkologii ginekologicznej, neonatologicznym, patologii noworodka, sali operacyjnej położniczo-ginekologicznej. 

Absolwenci przygotowani są również do pracy w opiece ambulatoryjnej, w tym w poradni ginekologiczno-położniczej oraz jako położna rodzinna/środowiskowa. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku położnictwo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia kierunku położnictwo.

Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na 1 rok studiów przedstawiają aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk zawodowych na kierunku położnictwo oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania praktyk zawodowych na kierunku położnictwo w terminie do 30 września 2021 roku u Koordynatora ds. praktyk na kierunku położnictwo.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej