Ratownictwo medyczne

"Ten, kto ratuje życie jednego człowieka, ratuje cały świat".
Thomas Keneally

Dlaczego ratownictwo medyczne może Cię zainteresować?

 • Najważniejszą wartością jest ludzkie życie - naucz się je ratować,
 • zdobywaj doświadczenie i wiedzę w najlepiej wyposażonych pracowniach w Polsce,
 • zdobądź zawód wysokiego zaufania społecznego,
 • ucz się od najlepszych specjalistów w dziedzinie ratownictwa medycznego.

Jako absolwent ratownictwa medycznego będziesz przygotowany do:

 • świadczenia usług medycznych: organizowanie, prowadzenie, koordynowanie, kierowanie przebiegiem akcji ratunkowych, szybka i trafna ocena stanu zdrowia pacjenta/poszkodowanego, stanów zagrożenia zdrowia i życia oraz zabezpieczenie podstawowych funkcji życiowych, wykonywanie zabiegów medycznych w stanach nagłego zagrożenia życia, udzielanie pierwszej pomocy medycznej, transport pod nadzorem medycznym, przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz dbanie o rozwój własnych umiejętności i prezentowanych postaw;
 • promocji i edukacji zdrowotnej poprzez: uczenie jednostki, rodziny i grupy społecznej zachowań zdrowotnych oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia zdrowia lub życia, uczestniczenie w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych; działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej przez współpracę w zespole ratowniczym i medycznym zespole terapeutycznym, współpracę ze służbami ratowniczymi i podmiotami ratownictwa zintegrowanego;
 • rozwoju praktyki ratowniczej, badań naukowych poprzez stosowanie w praktyce aktualnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych, regulacji prawnych, wdrażanie uznanych wyników badań naukowych do postępowania ratowniczego, uczestniczenie w badaniach naukowych.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

 • w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających,
 • w Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
 • w zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego,
 • w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
 • w charakterze instruktora pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy w szkołach,
 • w jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości,
 • w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych 
 • w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.

 

Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na 1 rok studiów przedstawiają:

1) aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk zawodowych na kierunku ratownictwo medyczne oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania praktyk zawodowych na kierunku ratownictwo medyczne,

2) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.12.2021 roku dotyczącym obowiązku przeprowadzenia szczepień ochronnych od kandydatów na kierunki medyczne wymaga się aktualnego szczepienia przeciw COVID- 19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID). Jeżeli występują przeciwwskazania do szczepienia w zakresie stanu zdrowia konieczne jest przedstawienie dokumentu (zaświadczenie lekarskie  o przeciwwskazaniu do szczepień). Jednocześnie nie mogą to być przeciwwskazania do studiowania kierunkach medycznych. W przypadku braku aktualnego szczepienia przeciwko COVID 19 lub aktualnego zaświadczenia o przeciwwskazaniu do szczepienia nie będzie możliwa realizacja obowiązkowych zajęć praktycznych w placówkach medycznych.

Wymagane dokumenty należy złożyć w Instytucie Nauk o Zdrowiu w terminie do – 30 września 2022 roku.

 

Zobacz jak wyglądają nasze zajęcia na kierunku Ratownictwo medyczne:

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej