Dyplomacja i polityka zagraniczna

"Czym jest historia? Echem przeszłości odbitym przez przyszłość. Odblaskiem przyszłości rzuconym w przeszłość".
Victor Hugo
  • Studia realizowane tylko na studiach stacjonarnych.

Absolwent kierunku Historia, ścieżka kształcenia Dyplomacja i polityka zagraniczna otrzyma wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy w administracji państwowej i samorządowej, podmiotach sektora publicznego i organizacjach non-profit. Absolwent posiada ogólną wiedzę z zakresu dziejów i funkcjonowania organizacji i działalności międzynarodowych podmiotów administracyjnych i gospodarczych, jak i zadań przez nie realizowanych.

Absolwent posiada wykształcenie wymagane od osób wykonujących pracę w organach administracji publicznej (państwowej, rządowej lub samorządowej; zespolonej i niezespolonej), w jednostkach im podległym, w szczególności jednostkach wymienionych w Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności (ISIC), Nomenklaturze Działalności we Wspólnocie Europejskiej (NACE), ponadto prowadzących działalność gospodarczą i inną w sektorze publicznym oraz w zakresie działalności w organizacjach non-profit. Przedkłada się to na możliwość podjęcia pracy w podmiotach administracji publicznej (również specjalnej) każdego szczebla (miasta, gminy, miasta-gminy, powiatu, województwa), podmiotach i komórkach organizacyjnych, których założycielem są władze administracji państwowej i samorządowej w ramach działalności gospodarczej (np. samorządowe związki gospodarcze), społecznej i kulturalnej (np. biblioteki, muzea, domy kultury, ośrodki promocji regionalnej, centra multimedialne). Absolwent również może podjąć pracę w organizacjach non-profit (organizacjach pożytku publicznego) na zasadach właściwych tym organizacjom i wyrażonych w ustawie z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., nr 28, poz. 146). Ponadto absolwent posiada kompetencje przydatne do pracy na stanowiskach związanych z przetwarzaniem informacji prawnie chronionych po uprzednim otrzymaniu upoważnienia od pracodawcy.

Absolwent posiada kompetencje umożliwiające pozyskiwanie i przetwarzanie informacji w bazach (bankach) danych, jak i pozwalające na realizację zadań samodzielnie i w grupie spraw podmiotów sektora publicznego i administracji publicznej oraz w zakresie działalności w organizacjach non-profit zgodnie z Polską Klasyfikacją Dziesiętną (PKD) z 2007 r., a także na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Posiada kompetencje do pracy w instytucjach administracji cywilnej i służb mundurowych. Jest przygotowany, by samodzielnie zgromadzić materiały i napisać pracę magisterską.

Więcej na stronie Instytutu Historii i Politologii

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej