Historia chrześcijaństwa

Studia realizowane tylko na studiach stacjonarnych

Absolwent kierunku historia, ścieżka: historia chrześcijaństwa  posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą historii chrześcijaństwa ze szczególnym uwzględnieniem historii chrześcijaństwa w kręgu cywilizacji zachodniej. Absolwent posiada poszerzoną wiedzę z zakresu historii kultury i sztuki oraz kultury materialnej związanej z chrześcijaństwem wschodnim i zachodnim. Studia kierowane są przede wszystkim do osób w średnim wieku, a także emerytów i rencistów. Absolwent będzie znać również zagrożenia wynikające z procesów społecznych odnoszących się do kręgu kultury chrześcijańskiej, w tym z problemami, jakie wystąpiły w tym zakresie w Europie w XIX i XX w., a także będzie przygotowany do prowadzenia samodzielnych badań nad problematyką związaną z historią chrześcijaństwa.

 

Absolwent posiada kompetencje i wykształcenie specjalistyczne wymagane od osób wykonujących pracę w zakresie wyrażonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. nr 18, poz. 91), jak i w zakresie prowadzenia badań i innych czynności na rzecz podmiotów instytucji społeczno-kulturalnych na szczeblu lokalnym i regionalnym. Może także podjąć pracę i współpracę z podmiotami wyznaniowymi oraz organizacjami świeckimi i kościelnymi.

Absolwent posiada kompetencje umożliwiające wyszukiwanie informacji w bazach teleinformatycznych, przydatne zarówno do pracy we wszystkich podmiotach, które do swego działania potrzebują informacji znajdujących się urzędach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach kultury, mediach, organizacjach świeckich i kościelnych, w tym wyznaniowych, administracji kościelnej).

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej