Opłaty i akademiki

Drodzy Kandydaci!

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne prosimy o kontaktowanie się z nami
telefonicznie
+48 59 84 05 950 lub mailowo rekrutacja@apsl.edu.pl.

Kontakt - Domy Studenta

 

Opłaty obowiązujące w Akademii Pomorskiej w Słupsku

 

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi:

 • 150 zł dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów.

Opłatę należy wnieść na wygenerowany dla Ciebie (podczas logowania się na studia) indywidualny numer konta bankowego. Pamiętaj żeby dowód wpłaty lub potwierdzenie dokonania transakcji dołączyć do dokumentów.

Z opłaty rekrutacyjnej zwolnieni są osoby posiadające ważną „Kartę Dużej Rodziny”, którą należy okazać w Punkcie Rekrutacyjnym.

Przeczytaj więcej:

 

 

OPŁATY za studia

 

 

 

Kierunek kształcenia

Płatność semestralna (PLN)

Płatność

w 10 ratach (PLN)

Za semestr zimowy

-  termin płatności

15.09.2021 r.

 

Za semestr letni

-  termin płatności

15.02.2022 r.

Co miesiąc

-termin płatności do 15. dnia miesiąca

począwszy od 15.09.2021 r.

 

(studenci I roku

2 pierwsze raty płatne do

15.10.2021 r.)

1

2

3

Administracja

1800

360

Bezpieczeństwo narodowe

1800

360

Biologia

1800

360

Dietetyka

2500

500

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

2600

520

Edukacja techniczno-informatyczna

1800

360

Filologia (angielska, germańska, rosyjska)

2000

400

Filologia polska

1650

330

Fizjoterapia

2400

480

Fizyka techniczna

1800

360

Florystyka z sztuką ogrodową

1800

360

Geografia

1850

370

Historia

1750

350

Informatyka

2000

400

Inżynieria cyberprzestrzeni

1800

360

Kosmetologia

2000

400

Logistyka

1800

360

Ochrona środowiska

1800

360

Pedagogika

1800

360

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

1800

360

Pielęgniarstwo SDS

2400

480

Pielęgniarstwo SPS

2400

480

Położnictwo

2400

480

Praca socjalna

1800

360

Prawo

2000

400

Ratownictwo medyczne

2300

460

Socjologia

1800

360

Stosunki międzynarodowe

1800

360

Turystyka i rekreacja

1800

360

Zarządzanie

1800

360

 

 

*Obowiązują po uzyskaniu zgody MEiN na prowadzenie kierunku

Zarządzenie Nr R.021.63.21 Rektora AP w Słupsku z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie zasad i wysokości opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych oraz za kształcenie studentów cudzoziemców na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, studiach odbywanych na zasadach odpłatności w roku akademickim 2021/2022

 

Opłata za legitymację

Opłata za legitymację wynosi 22 zł (33 zł za duplikat - ponowne wydanie legitymacji).

Dla studentów 1 roku studiów pierwszego stopnia informacja o opłaceniu legitymacji pojawi się na koncie wirtualnym wraz z informacją o przyjęciu na studia.

 

Karta "dużej rodziny"

Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny są zwolnieni z:

 • opłaty rekrutacyjnej
 • opłaty za legitymację
 • opłaty za dyplom
 • posiadają zniżkę 10% na opłaty za studia niestacjonarne.
WAŻNE! Pamiętaj, by Kartę Dużej Rodziny, której jesteś właścicielem,  zabrać ze sobą jak będziesz dostarczać dokumenty do Punktu Rekrutacyjnego.

Uchwała nr R.000.59.21 Senatu AP w Słupsku z dnia 28.04.21 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2021/2022

 

Inne opłaty

Zarządzenie nr R.021.100.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wysokości opłat z tytułu różnic programowych, powtarzania przedmiotu, wznowienia studiów oraz dodatkowych opłat

 

Opłaty za akademik

Opłaty za miejsce w Domach Studenta w roku akademickim 2021/2022 (za 1 miesiąc):

 • 300 zł w pokoju 4 osobowym
 • 340 zł w pokoju 3 osobowym
 • 410 zł w pokoju 2 osobowym w DS 3, DS 4
 • 480 zł w pokoju 2 osobowym w DS 1 (podwyższony standard)
 • 640 zł w pokoju 2 lub 3 osobowym, za samodzielne zamieszkanie

Miejsce w akademiku przydzielane jest na podstawie złożonego podania. Wzór wniosku do pobrania ze strony:
https://www.apsl.edu.pl/Studenci/zakwaterowanie-w-domach-studenta

Wniosek o przydział miejsca w Domu Studenta, można składać:

 • pocztą elektroniczną na adres: osiedle@apsl.edu.pl
 • osobiście - w administracji Domu Studenta nr 1, nr 3, nr 4 lub w administracji Osiedla Akademickiego, Dom Studenta nr 3, pokój nr 2,
 • pocztą tradycyjną, na adres: Akademia Pomorska w Słupsku, Osiedle Akademickie, ul. Arciszewskiego 22, 76-200 Słupsk. 

Szczegółowych informacji w sprawie przydziału miejsc i zakwaterowania udzielają administratorzy Domów Studenta:

Kontakty do administracji akademików:

https://www.apsl.edu.pl/struktura/osiedle-akademickie

Studenci studiów niestacjonarnych, zamierzający korzystać z noclegów w Domach Studenta, powinni we własnym zakresie dokonać rezerwacji z wyprzedzeniem ok. jednego miesiąca. W okresie krótszym nie gwarantujemy wolnych miejsc.

Opłaty za miejsce w Domach Studenta w roku akademickim 2021/22 (za 1 dobę):

 • 32 zł w pokoju 4 osobowym
 • 32 zł w pokoju 3 osobowym
 • 38 zł w pokoju 2 osobowym (DS3 i DS 4)
 • 43 zł w pokoju 2 osobowym o podwyższonym standardzie (DS1)
 • 59 zł w pokoju 2 lub 3 osobowym, za samodzielne zamieszkanie

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej