Ekotechnologie - odnawialne źródła energii

3,5-letnie studia inżynierskie.

Absolwent kończący kierunek fizyka techniczna posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Absolwent posiada także umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych i technicznych. Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat konwersji energii oraz budowy i obsługi urządzeń zasilanych odnawialnymi źródłami energii. Posiada podstawową wiedzę z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Potrafi on uruchamiać i obsługiwać stanowiska pomiarowe sterowane komputerem. Posiada wiedzę dotyczącą konwencjonalnych źródeł energii oraz energetyki jądrowej i ochrony radiologicznej. Uzyskana wiedza teoretyczna oraz praktyczna absolwenta kierunku fizyka techniczna przygotuje go do pracy oraz do dalszego ustawicznego szkolenia się. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach i innych ośrodkach badawczych oraz instytucjach wdrażających najnowsze technologie przemysłowe i diagnostyczne, w jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń pomiarowych, jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych oraz w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Ma kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki, a także kompetencje do pracy w instytucjach związanych z działalnością ekologiczną. Posiada również kompetencje, które umożliwiają doradztwo inwestycyjne związane z usytuowaniem i eksploatacją ekologicznych źródeł energii oraz pozyskiwaniem ekologicznych paliw. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
galeria I piętro
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej