Переведення студентів з України

Якщо ти студент державного вищого навчального закладу в Україні та не можеш продовжувати навчання, є можливість перевестись на такий самий чи подібний факультет в Поморську академію в Слупську.

Громадяни України, які прибули до Польщі після 24.02.2022 та є студентами українських навчальних закладів в 2021/2022 академічному році, можуть продовжити навчання в Поморській академії в Слупську на спеціальних умовах.
Більш детальну інформацію (також на українській мові) можна отримати в Пункті приймальної
комісії (Punkt Rekrutacyjny):
- E-mail: karyna.arkaieva@apsl.edu.pl
- Телефон: 48 607 927 430 (UA/RU) - також Viber, WhatsApp, Telegram

 

 

Підготуй всі можливі документи про твоє попереднє навчання (дипломи, залікові картки, довідки і т.д.).

З заявою про переведення, яку необхідно складати на ім*я Ректора Поморської академії в Слупську, за посередництвом Пункту приймальної комісії (Biuro Rekrutacyjne), необхідно скласти документи, які підтверджують зараховані предмети в попередньому навчальному закладі (наприклад, залікові картки, довідки та інші документи, також видруковані з електронних систем).

Для переведення та продовження навчання в Поморській академії в Слупську немає потреби нострифікувати диплом чи атестат.

 

* inż. – навчання інженерне, яке триває 3,5 роки

JSM – цілісне магістерське навчання (5 років)

 

Jeśli jesteś studentem uczelni publicznej w Ukrainie i nie możesz kontynuować studiów - możesz ubiegać się o przeniesienie na ten sam lub podobny kierunek na Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r. i byli studentami ukraińskich uczelni w roku akademickim 2021/2022 mogą kontynuować studia w Akademii Pomorskiej w Słupsku na specjalnych zasadach.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Rekrutacji:

E-mail: karyna.arkaieva@apsl.edu.pl
Kom. 48 607 927 430 (UA/RU) - również Viber, WhatsApp, Telegram

 

Zbierz wszelkie możliwe dokumenty na temat swojego wykształcenia (dyplomy, zaświadczenia, itp.).

Do wniosku o przeniesienie, który należy skierować do Rektora za pośrednictwem Biura Rekrutacji
należy dołączyć dokumenty potwierdzające zrealizowane przedmioty w uczelni macierzystej (np.
karta przebiegu studiów, wykaz ocen, zaświadczenia o średniej ze studiów i inne dokumenty
potwierdzające przebieg studiów, w tym wydruki z systemów elektronicznych Waszych uczelni).

W celu kontynuacji studiów nie ma potrzeby nostryfikowania dyplomu.

 

 

 

inż. - studia inżynierskie trwające 3,5 roku

JSM - jednolite studia magisterskie trwające 5 lat

 

Akcje

Akademia Pomorska Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej