FAQ

 

 

PROCES REKRUTACJI NA STUDIA

 

Kiedy rozpoczyna się rekrutacja na studia?

Rekrutacja online zostanie włączona 21 czerwca 2021 r.
Pozostałe terminy rekrutacji znajdziesz w zakładce REKRUTACJA - TERMINARZ: [klik]

 

Jakie dokumenty muszę złożyć?

Wykaz niezbędnych dokumentów znajdziesz w zakładce REKRUTACJA – ZASADY REKRUTACJI: [klik]

 

Gdzie można złożyć dokumenty?

W obecnej sytuacji zalecamy przesłanie dokumentów pocztą [patrz pytanie następne].

Dokumenty należy dostarczyć do Punku Rekrutacyjnego, który mieści się przy ul. Boh. Westerplatte 64 w Słupsku na I piętrze.

Z dworca PKP i PKS dojedziesz do nas liniami autobusowymi:

Odjazdy z przystanku: Dworzec Kolejowy i Autobusowy):

 • 8 (kierunek "Hubalczyków") Kurs wykonywany poza okresem letnich wakacji szkolnych
 • 14 (kierunek "Hubalczyków")

Z innych przystanków:

 • 7  (kierunek "Hubalczyków")
 • 9  (kierunek "Hubalczyków")
 • 15 (kierunek "Szpital")
 • 16 (kierunek "Szpital")

Wysiądź na przystanku "Boh. Westerplatte - WKU"

Sprawdź rozkład jazdy: [klik]

 

Czy mogę wysłać dokumenty pocztą lub kurierem?

Tak. Wówczas obowiązkowo dołącz oryginał (lub odpis) świadectwa maturalnego, a w przypadku kandydatów na studia II stopnia - oryginał dyplomu ukończenia studiów (lub odpis).

Adres do korespondencji:

Akademia Pomorska w Słupsku - REKRUTACJA

ul. Arciszewskiego 22a  76-200 Słupsk​, Polska

Pamiętaj, że liczy się data dotarcia dokumentów do Punktu Rekrutacyjnego, a nie data wysłania!!!!

 

Czy mogę wysłać skany dokumentów drogą elektroniczną?

Niestety nie. Należy złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym lub wysłać pocztą/kurierem. Jedynie obcokrajowcy na wstępnym etapie rekrutacji mogą przesłać skany dokumentów aplikacyjnych na studia.

 

Czy muszę dokumenty składać osobiście?

Nie. Dokumenty może dostarczyć ktoś w imieniu kandydata, ale warunkiem jest posiadanie upoważnienia/pełnomocnictwa.  Pełnomocnictwo jest ważne wyłącznie wraz z kopią dokumentu tożsamości kandydata (dowodu osobistego lub paszportu). Pełnomocnictwo nie upoważnia do podpisywania dokumentów w imieniu kandydata.

Podanie - ankieta osobowa musi być podpisane przez kandydata!!!!!

 

Jaki egzamin maturalny/dojrzałości określamy terminem "stara matura", a jaki "nowa matura"?

Egzamin dojrzałości (stara matura) to egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach. Natomiast egzamin maturalny (nowa matura) to egzamin maturalny zdawany od roku 2005 w liceach ogólnokształcących oraz od roku 2006 w technikach. 

 

Jak prawidłowo wpisać wyniki matury?

 • Maturzyści z lat 2006-2019 (z tzw. nową maturą) - sami wprowadzają wyniki matury. Wyniki  będą porównane z Krajowym Rejestrem Matur (KReM).
 • Maturzyści z tzw. starą maturą (z roku 2005 i lat wcześniejszych) - sami wprowadzają wyniki matury.
 • Maturzyści z maturą zagraniczną lub międzynarodową (IB, EB)  - nie wprowadzają wyników.

 

Co zrobić, jeżeli nie mam możliwości wydrukowania formularza rekrutacyjnego?

Formularz Rekrutacyjny można wydrukować w Punkcie Rekrutacyjnym przy okazji składania dokumentów.

 

Zapomniałem nr UID lub hasła do swojego konta. Jak je odzyskać? 

Jeżeli posiadasz już swoje konto uczelniane, a nie pamiętasz swojego nr UID bądź hasła skorzystaj z opcji "przypomnienie hasła".

Sprawdź jak odzyskać dostęp do swojego konta:

Jeżeli podczas odzyskiwania konta wyświetlił Ci się komunikat „nie znaleziono osoby” - napisz do nas wiadomość (rekrutacja@apsl.edu.pl) - podaj swoje imię i nazwisko, nr PESEL oraz dołącz treść "Wyrażam zgodę na wykorzystanie przesłanych przeze mnie danych w celu odzyskania dostępu do mojego konta w e-rekrutacji".

 

Nie mam jeszcze dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Czy mogę złożyć dokumenty na studia?

Tak, osoby, które ukończyły studia I stopnia mogą w procesie rekrutacji przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez uczelnię macierzystą.

 

W jaki sposób dowiem się o wynikach rekrutacji?

Wyniki możesz sprawdzić, logując się na swoje konto w e-rekrutacji. Na stronie głównej lub w zakładce Dane kandydata po lewej stronie zobaczysz pole Status - tam odczytasz swój status przyjęcia:

 • w toku postępowania - taki status będziesz miał od razu po zalogowaniu się na e-rekrutacji;
 • dokumenty lub dokumenty niekompletne- oznacza, że dokumenty zostały przez Ciebie złożone w Punkcie Rekrutacyjnym;
 • przyjęty / nieprzyjęty: to określa Twój status przyjęcia;
 • rezygnacja,  gdy zrezygnujesz z podjęcia studiów;
 • przedłużona rekrutacja, gdy rekrutacja na Twój kierunek została przedłużona i przeniesiona na inny termin;

 

Czy mogę zadzwonić do Punku Rekrutacyjnego z pytaniem o swoje wyniki rekrutacji?

Nie. Punkt Rekrutacyjny nie podaje takich danych telefonicznie.

 

Co zrobić gdy dostałem się na 2 kierunki?

Osoby, które dostały się na 2 lub więcej kierunków powinny dostarczyć do Punktu Rekrutacyjnego pisemną rezygnację z podjęcia studiów. Rezygnację można także wysłać na adres:

Akademia Pomorska w Słupsku - REKRUTACJA

ul. Arciszewskiego 22a  76-200 Słupsk​, Polska

Wzór rezygnacji:

 

 

OPŁATY

 

Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Opłata rekrutacyjna wynosi:

 • 150 zł dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz
 • 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów.

Opłatę należy wnieść na wygenerowany dla Ciebie (podczas logowania się na studia) indywidualny numer konta bankowego. Pamiętaj żeby dowód wpłaty lub potwierdzenie dokonania transakcji dołączyć do dokumentów.

 

Ile wynosi opłata za legitymację?

Opłata za legitymację wynosi 22 zł. Dla studentów studiów pierwszego stopnia informacja o opłaceniu legitymacji pojawi się na koncie wirtualnym wraz z informacją o przyjęciu na studia.

 

Czy mogę opłatę rekrutacyjną opłacić w punkcie rekrutacyjnym?

Niestety nie. Opłatę możesz wnieść na poczcie, w banku lub przelewem internetowym.

 

Posiadam Kartę Dużej Rodziny. Czy jestem zwolniony z opłat?

Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny są zwolnieni z:

 • opłaty rekrutacyjnej
 • opłaty za legitymację
 • opłaty za dyplom
 • posiadają zniżkę 10% na opłaty za studia niestacjonarne.
WAŻNE! Pamiętaj, by Kartę Dużej Rodziny, której jesteś właścicielem,  zabrać ze sobą jak będziesz dostarczać dokumenty do Punktu Rekrutacyjnego.

 

Czy studia stacjonarne są płatne? 

Studia stacjonarne są studiami bezpłatnymi dla obywateli polskich oraz dla cudzoziemców, którzy mogą być zwolnieni z opłat.

Warunki zwolnienia cudzoziemców z opłat znajdziesz TUTAJ

 

Ile wynoszą opłaty za studia niestacjonarne?

Wysokość opłat za studia niestacjonarne znajdziesz TUTAJ

 

Ile kosztuje miejsce w akademiku?

Informacje o opłatach i warunkach zakwaterowania w Domach studenta znajdziesz TUTAJ

 

Czy studenci studiów niestacjonarnych mogą korzystać z akademika?

Tak. Studenci studiów niestacjonarnych, zamierzający korzystać z noclegów w Domach Studenta, powinni we własnym zakresie dokonać rezerwacji z wyprzedzeniem ok. jednego miesiąca. W okresie krótszym nie gwarantujemy wolnych miejsc.

 

 

BADANIA LEKARSKIE

 

Jestem kandydatem na kierunek ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, dietetyka lub kosmetologia. Skąd wziąć skierowanie na badania lekarskie?

Skierowanie odbierzesz w danej Katedrze.

 

Gdzie można wykonywać badania lekarskie?

Badania należy wykonać u Lekarza Medycyny Pracy. Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk zawodowych oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania praktyk zawodowych  należy złożyć w terminie do 30 września 2020 roku.

Badania można wykonać w sugerowanych poniżej placówkach. Możesz zrobić badania u każdego innego lekarza medycyny pracy.

Przychodnia Rejonowa ul. 11 Listopada 7

Poradnia Medycyny Pracy czynna: poniedziałek - piątek
Rejestracja : osobista w dni powszednie do godz. 14.00
nr tel. 59 845-48-17

Przychodnia Rejonowa ul. Wojska Polskiego 49

Poradnia Medycyny Pracy czynna: poniedziałek - piątek
Rejestracja : osobista w dni powszednie do godz. 14.00
nr tel. 59 848-35-88 lub 59 842-20-51

 

Gdzie mam dostarczyć wyniki badań?

Wyniki badań kandydatów na studia na kierunkach:

Fizjoterapia, Kosmetologia, Dietetyka należy dostarczyć do: Katedra Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej

Ul. Boh. Westerplatte 64, p. 108 (parter)

Tel. (59) 8405 912

 

Wyniki badań kandydatów na studia na kierunku: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo medyczne należy dostarczyć do:

Katedra Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego

Ul. Kozietulskiego 6-7, p. 19

Tel. 881 065 667

 

 

STYPENDIA

 

Czy uczelnia udziela wsparcia finansowego lub oferuje stypendia?

Na uczelni dostępne są stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów:

 1. stypendium socjalne,
 2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 3. stypendium rektora dla najlepszych studentów/doktorantów,
 4. zapomogę.

Stypendia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta/doktoranta. Wypłata przyznanych świadczeń pomocy materialnej następuje na rachunek bankowy studenta/doktoranta.

Informacje o stypendiach znaleźć można na stronie:

https://www.apsl.edu.pl/Studenci/Pomoc-materialna/Terminy-i-dokumenty

 

POZOSTAŁE

 

Czy uczelnia oferuje wyjazdy zagraniczne w ramach studiów?

Oczywiście. Akademia Pomorska umożliwia studentom zdobycie wiedzy i kompetencji w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym. Uczelnia realizuje projekty współpracy i wymiany akademickiej z wieloma ośrodkami akademickimi, opracowując partnerskie programy kształcenia i umożliwiając uzyskanie wspólnych dyplomów.

ERASMUS+czyli European Action Scheme for the Mobility of University Students) jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, który ma na celu wspieranie współpracy wyższych uczelni w następujących krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. 

Szczegóły na stronie: https://erasmus.apsl.edu.pl/en/

 

Kiedy rozpoczynają się zajęcia?

Zajęcia rozpoczynają się 1 października.

 

Gdzie i kiedy zostaną zamieszczone plany zajęć?

Plany zajęć znajdziesz na stronie internetowej swojego Instytutu, które pojawią się pod koniec września.

Plany zajęć znajdziesz tutaj: https://www.apsl.edu.pl/Studenci/Plany-zajec/plany

 

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej