FAQ

 

PROCES REKRUTACJI NA STUDIA

Kiedy rozpoczyna się rekrutacja na studia?

Rekrutacja online zostanie włączona 17 czerwca 2019 r.

Pozostałe terminy rekrutacji znajdziesz w zakładce REKRUTACJA - TERMINARZ: [klik]

 

Jakie dokumenty muszę złożyć?

Wykaz niezbędnych dokumentów znajdziesz w zakładce REKRUTACJA – ZASADY REKRUTACJI: [klik]

 

Gdzie można złożyć dokumenty?

Dokumenty należy dostarczyć do Punku Rekrutacyjnego, który mieści się przy ul. Boh. Westerplatte 64 w Słupsku na I piętrze.

Z dworca PKP i PKS dojedziesz do nas liniami autobusowymi:

Odjazdy z przystanku: Dworzec Kolejowy i Autobusowy):

 • 8 (kierunek "Hubalczyków") Kurs wykonywany poza okresem letnich wakacji szkolnych
 • 14 (kierunek "Hubalczyków")

Z innych przystanków:

 • 7  (kierunek "Hubalczyków")
 • 9  (kierunek "Hubalczyków")
 • 15 (kierunek "Szpital")
 • 16 (kierunek "Szpital")

Wysiądź na przystanku "Boh. Westerplatte - WKU"

Sprawdź rozkład jazdy: [klik]

 

Czy mogę wysłać dokumenty pocztą lub kurierem?

Tak. Wówczas obowiązkowo dołącz oryginał (lub odpis) świadectwa maturalnego, a w przypadku kandydatów na studia II stopnia - oryginał dyplomu ukończenia studiów (lub odpis).

Adres do korespondencji:

Akademia Pomorska w Słupsku - REKRUTACJA

ul. Arciszewskiego 22a  76-200 Słupsk​, Polska

Pamiętaj, że liczy się data dotarcia dokumentów do Punktu Rekrutacyjnego, a nie data wysłania!!!!

 

Czy mogę wysłać skany dokumentów drogą elektroniczną?

Niestety nie. Należy złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym lub wysłać pocztą/kurierem. Jedynie obcokrajowcy na wstępnym etapie rekrutacji mogą przesłać skany dokumentów aplikacyjnych na studia.

 

Czy muszę dokumenty składać osobiście?

Nie. Dokumenty może dostarczyć ktoś w imieniu kandydata, ale warunkiem jest posiadanie upoważnienia/pełnomocnictwa.  Pełnomocnictwo jest ważne wyłącznie wraz z kopią dokumentu tożsamości kandydata (dowodu osobistego lub paszportu). Pełnomocnictwo nie upoważnia do podpisywania dokumentów w imieniu kandydata. Podanie - ankieta osobowa musi być podpisane przez kandydata!!!!!

 

Jaki egzamin maturalny/dojrzałości określamy terminem "stara matura", a jaki "nowa matura"?

Egzamin dojrzałości (stara matura) to egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach. Natomiast egzamin maturalny (nowa matura) to egzamin maturalny zdawany od roku 2005 w liceach ogólnokształcących oraz od roku 2006 w technikach. 

 

Jak prawidłowo wpisać wyniki matury?

Jeżeli zalogowałeś się wcześniej na studia i dopiero teraz otrzymałeś wyniki swojej matury - powinieneś wpisać je na swoje konto:

Sprawdź jak wpisać wyniki matury:

 

Co zrobić, jeżeli nie mam możliwości wydrukowania formularza rekrutacyjnego?

Formularz Rekrutacyjny można wydrukować w Punkcie Rekrutacyjnym przy okazji składania dokumentów.

 

Zapomniałem nr UID lub hasła do swojego konta. Jak je odzyskać? 

Jeżeli posiadasz już swoje konto uczelniane, a nie pamiętasz swojego nr UID bądź hasła skorzystaj z opcji "ODZYSKIWANIE KONTA".

Sprawdź jak odzyskać dostęp do swojego konta:

Jeżeli podczas odzyskiwania konta wyświetlił Ci się komunikat „nie znaleziono osoby” - napisz do nas wiadomość (rekrutacja@apsl.edu.pl) - podaj swoje imię i nazwisko, nr PESEL oraz dołącz treść "Wyrażam zgodę na wykorzystanie przesłanych przeze mnie danych w celu odzyskania dostępu do mojego konta w e-rekrutacji".

 

Nie mam jeszcze dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Czy mogę złożyć dokumenty na studia?

Tak, osoby, które ukończyły studia I stopnia mogą w procesie rekrutacji przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez uczelnię macierzystą.

 

W jaki sposób dowiem się o wynikach rekrutacji?

Wyniki możesz sprawdzić, logując się na swoje konto w e-rekrutacji. Na stronie głównej lub w zakładce Dane kandydata po lewej stronie zobaczysz pole Status - tam odczytasz swój status przyjęcia:

 • w toku postępowania - taki status będziesz miał od razu po zalogowaniu się na e-rekrutacji;
 • zakwalifikowany - oznacza, że zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia; Twoim kolejnym krokiem jest złożenie komplety dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym;
 • zakwalifikowany do egzaminy/rozmowy - oznacza, że zostałeś zakwalifikowany do egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej;
 • dokumenty - oznacza, że dokumenty zostały przez Ciebie złożone w Punkcie Rekrutacyjnym;
 • przyjęty / nieprzyjęty: to określa Twój status przyjęcia;
 • rezygnacja,  gdy zrezygnujesz z podjęcia studiów;
 • przedłużona rekrutacja, gdy rekrutacja na Twój kierunek została przedłużona i przeniesiona na inny termin;

 

Czy mogę zadzwonić do Punku Rekrutacyjnego z pytaniem o swoje wyniki rekrutacji?

Nie. Punkt Rekrutacyjny nie podaje takich danych telefonicznie.

 

Co zrobić gdy dostałem się na 2 kierunki?

Osoby, które dostały się na 2 lub więcej kierunków powinny dostarczyć do Punktu Rekrutacyjnego pisemną rezygnację z podjęcia studiów. Rezygnację można także wysłać na adres:

Akademia Pomorska w Słupsku - REKRUTACJA

ul. Arciszewskiego 22a  76-200 Słupsk​, Polska

Wzór rezygnacji:

 

 

OPŁATY

Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Opłata rekrutacyjna wynosi:

 • 150 zł dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz
 • 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów.

Opłatę należy wnieść na wygenerowany dla Ciebie (podczas logowania się na studia) indywidualny numer konta bankowego. Pamiętaj żeby dowód wpłaty lub potwierdzenie dokonania transakcji dołączyć do dokumentów.

 

Ile wynosi opłata za legitymację?

Opłata za legitymację wynosi 22 zł. Dla studentów studiów pierwszego stopnia informacja o opłaceniu legitymacji pojawi się na koncie wirtualnym wraz z informacją o przyjęciu na studia.

 

Czy mogę opłatę rekrutacyjną opłacić w punkcie rekrutacyjnym?

Niestety nie. Opłatę możesz wnieść na poczcie, w banku lub przelewem internetowym.

 

Posiadam Kartę Dużej Rodziny. Czy jestem zwolniony z opłat?

Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny są zwolnieni z:

 • opłaty rekrutacyjnej
 • opłaty za legitymację
 • opłaty za dyplom
 • posiadają zniżkę 10% na opłaty za studia niestacjonarne.
WAŻNE! Pamiętaj, by Kartę Dużej Rodziny, której jesteś właścicielem,  zabrać ze sobą jak będziesz dostarczać dokumenty do Punktu Rekrutacyjnego.

 

Czy studia stacjonarne są płatne? 

Studia stacjonarne są studiami bezpłatnymi dla obywateli polskich oraz dla cudzoziemców, którzy mogą być zwolnieni z opłat.

Warunki zwolnienia cudzoziemców z opłat znajdziesz TUTAJ

 

Ile wynoszą opłaty za studia niestacjonarne?

Wysokość opłat za studia niestacjonarne znajdziesz TUTAJ

 

Ile kosztuje miejsce w akademiku?

Opłaty za miejsce w Domach Studenta od 1 października 2018 (za 1 miesiąc):

 • 280 zł w pokoju 4 osobowym
 • 320 zł w pokoju 3 osobowym
 • 380 zł w pokoju 2 osobowym
 • 520 zł w pokoju 2 lub 3 osobowym, za samodzielne zamieszkanie

Miejsce w akademiku przydzielane jest na podstawie złożonego podania. Wzór wniosku:

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta

Wniosek o przydział miejsca w Domu Studenta, można składać:

 • osobiście - w administracji Domu Studenta nr 1, nr 3, nr 4 lub w administracji Osiedla Akademickiego, Dom Studenta nr 3, pokój nr 2,
 • pocztą elektroniczną na adres: osiedle@apsl.edu.pl 
 • pocztą tradycyjną, na adres: Akademia Pomorska w Słupsku, Osiedle Akademickie, ul. Arciszewskiego 22, 76-200 Słupsk.

Kierownik Osiedla Akademickiego poinformuje zainteresowanych studentów o przyznanych miejscach w Domach Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku, zamieszczając listę przydziału miejsc w domach studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku, przed rozpoczęciem roku akademickiego, na stronie: https://www.apsl.edu.pl/Studenci/Sprawy-organizacyjne/Zakwaterowanie-w-Domach-Studenta

Szczegółowych informacji w sprawie przydziału miejsc i zakwaterowania udzielają administratorzy Domów Studenta

Kontakty do administracji akademików: https://www.apsl.edu.pl/Studenci/Wazne-kontakty/Domy-Studenta

 

Czy studenci studiów niestacjonarnych mogą korzystać z akademika?

Tak. Studenci studiów niestacjonarnych, zamierzający korzystać z noclegów w Domach Studenta, powinni we własnym zakresie dokonać rezerwacji z wyprzedzeniem ok. jednego miesiąca. W okresie krótszym nie gwarantujemy wolnych miejsc.

Opłaty za miejsce w Domach Studenta od 1 października 2018 (za 1 dobę):

 • 30 zł w pokoju 4 osobowym
 • 30 zł w pokoju 3 osobowym
 • 35 zł w pokoju 2 osobowym
 • 45 zł w pokoju 2 lub 3 osobowym, za samodzielne zamieszkanie

Kontakty do administracji akademików: https://www.apsl.edu.pl/Studenci/Wazne-kontakty/Domy-Studenta

 

BADANIA LEKARSKIE

Jestem kandydatem na kierunek ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, fizjoterapia oraz kosmetologia. Skąd wziąć skierowanie na badania lekarskie?

Skierowanie odbierzesz w Punkcie Rekrutacyjnym przy składaniu dokumentów na studia.

 

Gdzie można wykonywać badania lekarskie?

Badania należy wykonać u Lekarza Medycyny Pracy. Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk zawodowych oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania praktyk zawodowych  należy złożyć w terminie do 30 września 2019 roku.

Badania można wykonać w sugerowanych poniżej placówkach. Możesz zrobić badania u każdego innego lekarza medycyny pracy.

Przychodnia Rejonowa ul. 11 Listopada 7

Poradnia Medycyny Pracy czynna: poniedziałek - piątek
Rejestracja : osobista w dni powszednie do godz. 14.00
nr tel. 59 845-48-17

Przychodnia Rejonowa ul. Wojska Polskiego 49

Poradnia Medycyny Pracy czynna: poniedziałek - piątek
Rejestracja : osobista w dni powszednie do godz. 14.00
nr tel. 59 848-35-88 lub 59 842-20-51

 

STUDIA

Czy istnieje możliwość zamieszkania w akademiku i jaki jest jego koszt?  

 Oczywiście! Na terenie osiedla akademickiego  znajdują się trzy domy studenckie, zlokalizowane niedaleko wydziałów. Standard bazy mieszkaniowej jest na wysokim poziomie. Informacje na temat opłat i wniosków znajdziesz na stronie:

https://www.apsl.edu.pl/Studenci/Sprawy-organizacyjne/Zakwaterowanie-w-Domach-Studenta

 

Czy uczelnia udziela wsparcia finansowego lub oferuje stypendia?

Na uczelni dostępne są stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów:

 1. stypendium socjalne,
 2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 3. stypendium rektora dla najlepszych studentów/doktorantów,
 4. zapomogę.

Stypendia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta/doktoranta. Wypłata przyznanych świadczeń pomocy materialnej następuje na rachunek bankowy studenta/doktoranta.

Informacje o stypendiach znaleźć można na stronie:

https://www.apsl.edu.pl/Studenci/Pomoc-materialna/Terminy-i-dokumenty

 

Czy uczelnia oferuje wyjazdy zagraniczne w ramach studiów?

Oczywiście. Akademia Pomorska umożliwia studentom zdobycie wiedzy i kompetencji w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym. Uczelnia realizuje projekty współpracy i wymiany akademickiej z wieloma ośrodkami akademickimi, opracowując partnerskie programy kształcenia i umożliwiając uzyskanie wspólnych dyplomów.

ERASMUS+czyli European Action Scheme for the Mobility of University Students) jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, który ma na celu wspieranie współpracy wyższych uczelni w następujących krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. 

Szczegóły na stronie: https://erasmus.apsl.edu.pl/en/

 

Kiedy rozpoczynają się zajęcia?

Zajęcia rozpoczynają się 1 października.

 

Gdzie i kiedy zostaną zamieszczone plany zajęć?

Plany zajęć znajdziesz na stronie internetowej swojego Instytutu, które pojawią się pod koniec września.

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej