Wyniki

 

W jaki sposób dowiem się o wynikach rekrutacji?

 

Wyniki możesz sprawdzić, logując się na swoje konto w e-rekrutacji. Na stronie głównej lub w zakładce Dane kandydata po lewej stronie zobaczysz pole Status - tam odczytasz swój status przyjęcia:

  • w toku postępowania - taki status będziesz miał od razu po zalogowaniu się na e-rekrutacji;
  • dokumenty lub dokumenty niekompletne- oznacza, że dokumenty zostały przez Ciebie złożone w Punkcie Rekrutacyjnym;
  • przyjęty / nieprzyjęty: to określa Twój status przyjęcia;
  • rezygnacja,  gdy zrezygnujesz z podjęcia studiów;
  • przedłużona rekrutacja, gdy rekrutacja na Twój kierunek została przedłużona i przeniesiona na inny termin;

Poczekaj na status o przyjęciu: "Zostałeś przyjęty na studia i wpisany na listę studentów. Gratulujemy!!!".

Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.
Wpis na listę studentów polegał będzie na nadaniu przez Komisję Rekrutacyjną w systemie e-rekrutacji statusu „wpisany na listę studentów” na koncie kandydata. Komisja rekrutacyjna dokona wpisu na listę studentów pod warunkiem, że kandydat w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dostarczy komplet niezbędnych dokumentów.

UWAGA!!!
Aby dopełnić proces przyjęcia na studia wydrukuj ślubowanie, złóż na nim odręczny podpis oraz dostarcz osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną bezpośrednio na adres Biura ds. Obsługi Studenta i Doktoranta (ul. Kozietulskiego 6-7, 76-200 Słupsk).
Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania.
 

Brak odesłania dokumentu pocztą tradycyjną lub osobistego dostarczenia do BOSiD będzie podstawą do skreślenia z listy studentów...!!!

 

 

Każdy kandydat wobec którego przeprowadzono postępowanie kwalifikacyjne i który nie został wpisany na listę studentów otrzymuje decyzję komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia na I rok studiów.

 

 

Po dniu 30 września sprawy studenta załatwisz
w Biurze ds. Obsługi Studenta i Doktoranta

 

Akcje

Akademia Pomorska Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej