Fizykochemiczna inżynieria materiałoznawstwa - NOWOŚĆ!!!

Sylwetka absolwenta

Kierunek fizyka techniczna przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć wiedzę ogólną z zakresu technicznych zastosowań fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Absolwent posiada  umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych i technicznych.

Wybór specjalności nastąpi po pierwszym roku studiów (specjalność zostanie otwarta po zebraniu odpowiedniej liczby kandydatów).

W ramach specjalności Fizykochemiczna inżynieria materiałowa studenci uzyskują wiedzę z zakresu nauki o materiałach przemysłowych. Poznają ich budowę, właściwości mechaniczne oraz fizykochemiczne, technologie ich wytwarzania, przetwórstwa oraz recyklingu. Nabywają umiejętności związane z metodami badań materiałów pod kątem ich właściwości fizykochemicznych, struktury, przetwórstwa i eksploatacji. Znają podstawowe zagadnienia dotyczące organizacji, funkcjonowania oraz optymalizacji procesów produkcyjnych. Potrafią dobierać materiały pod kątem zastosowań technologicznych i eksploatacyjnych.

Absolwenci specjalności  są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach związanych z produkcją, przetwarzaniem, udoskonalaniem, eksploatacją oraz sprzedażą materiałów przemysłowych w zakresie kompetencji inżynierskich.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
galeria I piętro
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej