Logistyka morska

Studia realizowane tylko na studiach stacjonarnych

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA STUDIACH?

 • Elementarnych zasad prowadzenia biznesu oraz jego relacji z otoczeniem gospodarczym, posługiwania się systemami informatycznego wspomagania TSL oraz zarządzania kosztami, finansami i kapitałem w sektorze TSL;
 • Specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania logistyką w fazie zaopatrzenia, produkcji oraz dystrybucji;
 • Poznasz zasady tworzenia oraz wdrażania strategii zarządzania logistycznego współczesnego przedsiębiorstwa oraz trendy i innowacje kształtujące współczesny rynek TSL;
 • Prowadzenia dokumentacji, tworzenia procedur kontroli, monitoringu, analizy procesowej oraz rozliczania i usuwania powstałych problemów;
 • Kompetencji społecznych w zakresie kierowania zespołem, autoprezentacji, prowadzenia negocjacji handlowych, prezentowania wyników prac oraz dyskutowania
 • Planowania i organizowania lądowo-morskich łańcuchów transportowych uwzględniając przepisy i konwencje obowiązując w przewozach międzynarodowych;
 • Najlepszych praktyk z zakresu zarządzania portami morskimi oraz flotą morską;
 • Doboru technik przewozu, przeładunku i składowania uwzględniając dostępne możliwości oraz wymagania klienta.

CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI

Cel kształcenia:

Przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu organizowania i realizacji procesów transportowych i spedycji morskiej z uwzględnieniem realizacji transportu ostatniej mili, a także specyfiki prawa morskiego i handlu międzynarodowego. 

 

Możliwości zatrudnienia:

Praca w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i logistycznych (TSL), portach morskich, podmiotach gospodarczych prowadzących działalność armatorską oraz załadowczą, przedsiębiorstwach żeglugowych oraz działach transportowo-spedycyjnych oraz logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych.

 

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:

 • Eksploatacja portów i floty morskiej
 • Gospodarka morska
 • Środki transportu morskiego
 • Informatyka w transporcie morskim
 • Prawo morskie
 • Spedycja morska
 • Technologia przewozu, przeładunku i składowania
 • Żegluga i handel morski
 • Morsko-lądowe łańcuchy transportowe
 • Systemy bezpieczeństwa i ochrony w transporcie morskim
 • System transportowy regionów nadmorskich

1. LOGOWANIE NA STUDIA

•    Wybierz rekrutację: Rekrutacja na studia 2019/20 - semestr letni

•    wybierz kierunek studiów:

>> stacjonarne pierwszego stopnia

>> kierunek: Logistyka , profil: praktyczny

•    Zaloguj się na studia:

 

2. OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłata rekrutacyjna wynosi: 85 zł

Nr konta bankowego generuje się podczas logowania na studia

Osoby posiadające WAŻNĄ Kartę Dużej Rodziny zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej – wówczas kandydat podczas logowania się na studia na etapie " Zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego" zaznacza opcję "Karta Dużej Rodziny". Tym samym kandydat zobowiązany jest do okazania niniejszego dokumentu pracownikowi uczelni podczas składania dokumentów.

 

3. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW

Termin: od 27 stycznia do 14 lutego

Komplet dokumentów powinien zawierać:

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 1. Podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na studia (ankietę osobową) wygenerowane podczas elektronicznej rejestracji na studia,
 2. Świadectwo dojrzałości lub dokument równorzędny (kopia i oryginał lub odpis do wglądu),
 3. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata – do wglądu,
 4. Upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią (wzór upoważnienia do ściągnięcia ze strony rekrutacji, zakładka REKRUTACJA – wzory dokumentów),
 5. Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej,

 

Więcej informacji uzyskasz:

Zasady rekrutacji

Punkt Rekrutacyjny - ul. Boh. Westerplatte 64, Tel (59) 84 05 950 - informacje o rekrutacji

Katedra Zarządzania - ul. Kozietulskiego 6-7, I piętro, pok. 56, Tel. (59) 306  76 03 - informacje o kierunku

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej