Transport i spedycja

Studia realizowane tylko na studiach stacjonarnych

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA STUDIACH?

 • Elementarnych zasad prowadzenia biznesu oraz jego relacji z otoczeniem gospodarczym, posługiwania się systemami informatycznego wspomagania TSL oraz zarządzania kosztami, finansami i kapitałem w sektorze TSL;
 • Specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania logistyką w fazie zaopatrzenia, produkcji oraz dystrybucji;
 • Poznasz zasady tworzenia oraz wdrażania strategii zarządzania logistycznego współczesnego przedsiębiorstwa oraz trendy i innowacje kształtujące współczesny rynek TSL;
 • Prowadzenia dokumentacji, tworzenia procedur kontroli, analizy procesowej oraz rozliczania i usuwania powstałych problemów;
 • Kompetencji społecznych w zakresie kierowania zespołem, autoprezentacji, prowadzenia negocjacji handlowych, prezentowania wyników prac oraz dyskutowania;
 • Zarządzania operacyjnego w działach transportowych i spedycyjnych podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem specyfiki różnych gałęzi transportu w przewozach krajowych oraz międzynarodowych;
 • Przeprowadzania analiz rynku i zachowań klientów, a także metod oraz narzędzi planowania i organizowania działalności transportowo-spedycyjnej, z uwzględnieniem rynku przesyłek kurierskich;
 • Syntetycznej analizy przepisów międzynarodowego prawa przewozowego, wyjaśniając zależności przyczynowo–skutkowe zachodzące przy międzynarodowej wymianie gospodarczej.
 • Konstruowania standardów obsługi klienta, dokonując ich segmentacji oraz hierarchizacji.

 

CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI

Cel kształcenia:

Przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania operacyjnego w działach transportowych i spedycyjnych podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem specyfiki różnych gałęzi transportu w przewozach krajowych oraz międzynarodowych;

Możliwości zatrudnienia:

Praca w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i logistycznych (TSL), działach transportowo-spedycyjnych oraz logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, działach planowania zaopatrzenia, dystrybucji oraz wysyłki, jednostkach administracyjnych, w których wymagana jest wiedza i umiejętności logistyczne, ekonomiczne czy organizacyjne, a także przy prowadzeniu własnej działalności.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:

 • Wsparcie informatyczne usług transportowych
 • Zamówienia i usługi kurierskie, ekspresowe i pocztowe
 • Innowacje w logistyce
 • Inteligentne systemy transportowe
 • Dokumentacja w logistyce
 • Opakowania i jednostki ładunkowe
 • Spedycja
 • Transport lotniczy
 • Transport kolejowy
 • Transport samochodowy
 • Transport wodny

 

1. LOGOWANIE NA STUDIA

•    Wybierz rekrutację: Rekrutacja na studia 2019/20 - semestr letni

•    wybierz kierunek studiów:

>> stacjonarne pierwszego stopnia

>> kierunek: Logistyka , profil: praktyczny

•    Zaloguj się na studia:

 

2. OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłata rekrutacyjna wynosi: 85 zł

Nr konta bankowego generuje się podczas logowania na studia

Osoby posiadające WAŻNĄ Kartę Dużej Rodziny zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej – wówczas kandydat podczas logowania się na studia na etapie " Zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego" zaznacza opcję "Karta Dużej Rodziny". Tym samym kandydat zobowiązany jest do okazania niniejszego dokumentu pracownikowi uczelni podczas składania dokumentów.

 

3. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW

Termin: od 27 stycznia do 14 lutego

Komplet dokumentów powinien zawierać:

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 1. Podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na studia (ankietę osobową) wygenerowane podczas elektronicznej rejestracji na studia,
 2. Świadectwo dojrzałości lub dokument równorzędny (kopia i oryginał lub odpis do wglądu),
 3. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata – do wglądu,
 4. Upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią (wzór upoważnienia do ściągnięcia ze strony rekrutacji, zakładka REKRUTACJA – wzory dokumentów),
 5. Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej,

 

Więcej informacji uzyskasz:

Punkt Rekrutacyjny - ul. Boh. Westerplatte 64, Tel (59) 84 05 950 - informacje o rekrutacji

Katedra Zarządzania - ul. Kozietulskiego 6-7, I piętro, pok. 56, Tel. (59) 306  76 03 - informacje o kierunku

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej