Filologia rosyjska z językiem angielskim (nauczycielska)

“Z językami wszędzie jesteś w domu”.
Edward De Waal

Treści kształcenia realizowane w ramach specjalizacji sprzyjają doskonaleniu kompetencji językowych, pogłębieniu wiedzy o języku, akwizycji i komunikacji. Merytoryczne przygotowanie i uzyskanie uprawnień nauczycielskich na specjalności prowadzone jest w oparciu o znajomość potrzeb współczesnej szkoły w ramach dydaktyki szczegółowej oraz praktyk pedagogicznych. Student wyposażony zostaje w wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki, aby prawidłowo realizować szkolne cele edukacyjne, a także zadania wychowawcze i opiekuńcze. 

Absolwent uzyskuje ugruntowaną wiedzę z zakresu literatury najnowszej, kultury współczesnej, metodologii badań językoznawczych i literackich. Cechuje go wysoki poziom wiedzy praktycznej w zakresie wybranej specjalności, polegający na profesjonalnym opanowaniu języków obcych na poziomie biegłości C2 w odniesieniu do języka rosyjskiego i C1 w ramach języka angielskiego według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent przygotowany zostaje do podjęcia wyzwań badawczych i studiów trzeciego stopnia. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje przygotowanie i kwalifikacje do nauczania przedmiotów z zakresu specjalności głównej – język rosyjski (we wszystkich typach szkół) i specjalności dodatkowej – język angielski (w szkołach na poziomie podstawowym i gimnazjalnym). Absolwent może realizować się również w pracy zawodowej, np. tłumacza, pracownika oświaty oraz placówek kulturalnych.

Specjalizacja nauczycielska.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
galeria I piętro
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej